1. A wczora z wieczora /x2
Z niebieskiego dwora /x2

2. Przyszła nam nowina
Panna rodzi Syna

3. Boga prawdziwego
Nieogarnionego

4. Za wyrokiem boskim
W Betlejem żydowskim

5. Pastuszkowie mali
W polu wtenczas spali

6. Gdy anioł z północy
Światłość z nieba toczy

7. Chwałę oznajmując
Szopę ukazując

8. Chwałę Boga tego
Dziś nam zrodzonego

9. Tam Panna dzieciątko
Miłe niemowlątko

10. Owija w pieluszki
Pospieszcie pastuszki

11. Natychmiast pastuszy
Spieszą z całej duszy

12. Weseli bez miary
Niosą z sobą dary
G D7 G G a
D7 G D G
Utworzono: 2015-01-26

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Koncert
INFO