1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Ref.: Abba Ojcze!
Abba Ojcze!
Abba Ojcze!
Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
G C G C D
G C D
H e C
G C D

G C G D
G C G D
G H e
G D G


Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-12

Przypisane Tagi:
Okres zwykły
INFO