Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, żyje,
Stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana,
Który Królem jest

1. Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

2. Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego krwią napojeni
Żyjemy odtąd dla Boga.

3. Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

4. Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

5. O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

6. Już Chrystus grób swój porzucił,,
Zwycięski wraca z otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

7. O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

8. Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
e D e
C D
h e
e D e
C D
h e

e D e
H7
e D G a
G D h e


Utworzono: 2014-02-14

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-08

Przypisane Tagi:
Rozesłanie Uwielbienie Wielkanoc
INFO