Alleluja

Gdyż Bóg nasz Pan panuje wszechmocny
Nasz Pan jest Chrystus Król
Królestwem swym obdarza nas po wieki wieków czas
On rządzi światem teraz i wiecznie

Alleluja
Utworzono: 2017-01-28

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-12

Przypisane Tagi:
Nuty Rozesłanie Wielkanoc
INFO