Amen, Amen! Jeden tylko jest Panem!
Amen, Amen! a Imię Jego jest Amen!

Oto Król przychodzi, drżyjcie wszyscy
Na Syjonie dmijcie w róg.
Pański dzień ogłoście bliski
Kiedy sądzić będzie
Święty zawsze, wszędzie
Wszechpotężny Pan i Bóg!

Zwróćcie się do Niego, proście Syna,
By od pomsty ustrzegł was.
O, jak szczęśliwa będzie wina,
Której odkupienie,
Miłość i zbawienie
Boży Syn nam w sobie dał!

Prostujcie Panu ścieżki, bo nadchodzi
Ten, co Drogą prostą jest.
On Was z niewoli wyswobodzi,
Bo w Nim jest Prawda czysta
O tym, że zmartwychwstał
I na wieki Życiem jest!
d C d F C
d C d F C d

d F C
g d
d F C
g
g
g A

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Rozesłanie Wejście
INFO