Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy,
strzeż duszy i ciała mego
zaprowadź mnie do żywota wiecznego
F C g d
C F C g4 g
F C g d C
F C g B a
d C B g C d
g d C F B C B F
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-11-29

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Rozesłanie
INFO