1. Anioł pasterzom mówił:
"Chrystus się wam narodził
W Betlejem,
nie bardzo podłym mieście,
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia."

2. Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się Wysoki.
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

4. O dziwne narodzenie!
Nigdy niewysłowione,
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości,
Panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Aaronowa różdżka, zielona
Stała się nam, kwitnąca
I owoc rodząca.

6. Słuchajcież Boga Ojca,
Jako go wam zaleca:
Tenci jest Syn najmilszy jedyny,
Wam w Raju obiecany,
Tego wy słuchajcie.

7. Bogu bądź cześć i chwała,
Któraby nieustała;
Jak Ojcu, tak i jego Synowi,
I świętemu Duchowi,
W Trójcy jedynemu.
C G C G C
C F C D G
C F
C F C G
C F C G
C F C G CUtworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Nuty
INFO