1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!

Ref.: Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

2. Cóż masz, niebo, nad ziemianny?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.

Ref.: Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

3. W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.

Ref.: Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

4. Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.

Ref.: Bóstwo razem to zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą.

Ref.: Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Utworzono: 2019-11-26

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-01

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Flet Nuty
INFO