Bóg tak ukochał świat, że Syna dał,
abyśmy mieli życie wieczne.

1. Któż nas odłączy od miłości Pana?
On własnego syna nie oszczędził wydając go za nas.
Oto daje nam dzisiaj Ciało i Krew Swoją,
Gdyż Jego miłość jest silniejsza od śmierci.

2. Któż nas odłączy od miłości Pana?
To Bóg usprawiedliwia, któż mógłby nas potępić?
Spożywajmy ten sam Chleb, pijmy z jednego Kielicha,
Który nas łączy w jedno ciało na życie wieczne.

3. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Chrystus, który za nas umarł, zmartwychwstał!
Chleb, który łamiemy, jest Paschą Boga,
Ten, który nas ukochał, daje nam udział w swoim zwycięstwie.

4. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Jak niewinnego Baranka na śmierć Go zaprowadzono.
Jego ciało jest naszą mocą w trwodze i nieszczęściu,
Jego Krew jest naszym życiem, jeśli trzeba umrzeć za niego!

5. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Wyniesiony w chwale wstawia się za nami.
Jego Ciało jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba
I całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Boga!
d a g d g, a B
B B/A g d a d

d g
g d a
a d g
g a
Utworzono: 2015-03-01

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-03

Przypisane Tagi:
Nuty Ofiarowanie Rozesłanie Wejście Wielki Post
INFO