Ref. Będziesz miłował Pana Boga swego
Swym całym sercem i całą swą duszą
Swym całym umysłem i całą swą mocą,
A bliźniego swego jak siebie samego.

1. Słuchaj, mój ludu, Pan Bóg nasz, On jest jedynym Panem.
2. Będziesz miłował Pana Boga swego,
Całym swoim sercem, całą swoją duszą, i całą swoją mocą!
3. Jak bardzo pragnę, aby słowa przekazane ci dzisiaj,
Zapadły głęboko w twoje serce. (m. L Deiss)
C d C
e a d a
a E F a D
G C F C d C


a d a C e
a
d a C e
a d a
C e
Utworzono: 2021-10-25

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-10-25

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły
INFO