Ref.: Błogosławcie Pana
Wszystkie ludy ziemi,
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, dada
Na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
Niech słyszą pokorni i niech się weselą.

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał,
I uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
A oblicza wasze nie zaznają wstydu.

3. Powściągnij swój język od złego,
A twoje wargi od słów podstępnych.
Odstąp od złego, czyń dobro,
Szukaj pokoju, idź za Nim!

4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
I wybawia złamanych na duchu.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
Nie dozna kary kto się Doń ucieka.

a
a
a d a
d a d e
Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Uwielbienie
INFO