Błogosławione jest Imię Twe.
Błogosławione jest Imię Twe.
I wywyższone
Nad wszelką chwałę i cześć
Tyś jedynie Panem jest.

Powstań i Pana chwal,
Chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż,
On jedynie jest Panem.
Powstań i Pana chwal,
Chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż,
On Panem wszechświata jest.E H cis
E H cis
A H
E gis cis
A fis H

E gis A
C D
E gis A
C D
E gis A
C D
E gis A
C D E

Utworzono: 2014-02-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-09-18

Przypisane Tagi:
Uwielbienie
INFO