Błogosławione jest Imię Twe.
Błogosławione jest Imię Twe.
I wywyższone
Nad wszelką chwałę i cześć
Tyś jedynie Panem jest.
Powstań i Pana chwal,
Chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż,
On jedynie jest Panem.
Powstań i Pana chwal,
Chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż,
On Panem wszechświata jest.C G a
C G a
F G
C e a
F d G
C e F
Gis B
C e F
Gis B
C e F
Gis B
C e F
Gis B CUtworzono: 2014-02-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-06-06

Przypisane Tagi:
Uwielbienie
INFO