Ref.: Boże obdarz Kościół Twój
Jednością i pokojem.

1. Uradowałem się wezwaniem:
Pójdziemy do domu Pana
I oto stoję u bram Twoich
Jeruzalem nowe, Kościele święty.

2. O Jeruzalem, miasto pokoju,
W Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
Aby wielbić Imię Pana

3. Prosimy o pokój dla ludu twego,
Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują
Dla braci i bliźnich naszych
Błagamy o dobra Twoje.

C e F G
a d E

a G
d E

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Komunia Okres zwykły Wejście
INFO