Bo góry mogą ustąpić,
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie
Mówi Pan, mówi Pan.
G C
G C
G C
a
C D
G C G C
Utworzono: 2014-02-10

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-10-19

Przypisane Tagi:
Czuwanie Okres zwykły Ślub
INFO