Ref. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,
Raduj się, wesel się.
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,
Alleluja, Alleluja.

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
I święte ramię Jego.

2. Pan okazał swoje zbawienie,
Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
Dla domu Izraela.

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi
Zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
Cieszcie się, weselcie i grajcie.

4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu
Na oczach Pana, Króla, się radujcie.

5. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
Krąg ziemi i jego mieszkańcy
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
Góry niech razem wołają z radości.
a D a C e a
C D e h D a
a D a C e a
C D e h D a

a CD e
C D e
a CD e
C D e
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-10-09

Przypisane Tagi:
Nuty Uwielbienie
INFO