Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki.

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża.
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

H7 e C h7
e a Fis7 H
e C D a7 e

e C a e
C e h7 a7 e
e C a e
C e h7 a7 e

Utworzono: 2014-02-22

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-10-12

Przypisane Tagi:
Komunia Okres zwykły
INFO