Ref.: Chwalcie Pana niebios,
Chwalcie Go na cytrze.
Chwalcie Króla świata,
Bo On Bogiem jest.

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla,
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym.
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje - wesel się ziemio!
Bóg twój Syjonie przez pokolenia.
On dał ci życie, On dał ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!

e
e
D h
C e

e
D h C e

Utworzono: 2014-02-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Uwielbienie
INFO