1. Ci, którzy Jahwe ufają,
Są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza,
Ale trwa na wieki.

2. Góry otaczają Jeruzalem
Tak, jak Jahwe otacza swój lud
I teraz, i na wieki,
I teraz, i na wieki.

3. O, góry otaczają Jeruzalem
Tak, jak Jahwe otacza swój lud
I teraz, i na wieki,
I teraz, i na wieki.
F C B C
F C B C
F C B C
F C B CUtworzono: 2014-02-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-23

Przypisane Tagi:
Oaza Okres zwykły
INFO