W Boga co Ojcem wszechmogącym
W Boga co świata stworzycielem
Wierzę, wierzę
W Jezusa Syna jedynego
Co począł z Ducha się Świętego
Wierzę, wierzę
Że zrodził się z Maryi Panny
I pod Piłatem umęczony
Że zmarł na krzyżu powieszony
Przez swoich bliźnich umęczony
Wierzę, wierzę

Że umarł i do piekieł zstąpił
I że zmartwychwstał dnia trzeciego
Wierzę, wierzę
Że na niebiosa potem wstąpił
I zasiadł obok Ojca swego
Wierzę, wierzę
Że po prawicy siedzi Ojca
Z Ojcem i Duchem światem rządzi
Powtórnie w chwale zejdzie z nieba
Żywych i zmarłych dni osądzić
Wierzę, wierzę

W ożywczą moc Świętego Ducha
W powszechny kościół przenajświętszy
Wierzę, wierzę
W to, że raz jeszcze Bóg wysłucha
Grzesznika choćby był największy
Wierzę, wierzę
Że będzie ciała zmartwychwstanie
Po Bożym sądzie ostatecznym
Że będzie grzechów odpuszczanie
I że nadejdzie żywot wieczny
Wierzę, wierzę, wierzę

Błagam o wielki dar(x2)
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
Błagam o wielki dar, (x2)
Błagam o wielki dar wielkiej wiary
a
a
a G a
a
a
a G a
C

e

e A e

d g d
g d A g

Utworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-13

Przypisane Tagi:
Części stałe
INFO