Ref. W swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił.
W Księgę Życia wpisz mnie, do Swej chwały przyjąć chciej.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie
Racz wysłuchać Panie prośby mej,
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie.
Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej, niż jutrzenki nocne straże
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.
NASZE NAGRANIE:
https://soundcloud.com/clemensianum/de-profundis/s-4Vvdk?in=clemensianum/sets/msza-sw-20190310/s-qM5qo
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Nuty Ofiarowanie Wielki Post
INFO