Ref.: Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

1. Matko Osądzonego –
Przyjdź i drogę wskaż.
Matko Biczowanego –
Do Syna Twego nas prowadź.
Bogu Towarzysząca –
Pokój światu daj.

2. Matko krzyż podnosząca – …
Dla zbawienia naszego – …
Pośredniczko najlepsza – …

3. Matko upadających – …
Matko prześladowanych – …
Wszystkich grzesznych ucieczko – …

4. Matko wszystkich cierpiących – …
Która nas zawsze pocieszasz – …
Nadziejo nasza w Panu – …

5. Matko, Krzyż nam dająca – …
Która słabym pomagasz – …
Ty nas zawsze rozumiesz – …

6. Matko wszystkich wierzących – …
Daj odwagę i siłę – …
Naucz nas miłosierdzia – …

7. Matko ludzi upadłych – …
Ucz nas zawsze powstawać – …
Drogo nasza do Pana – …
8. Matko wszystkich płaczących – …
Drogowskazie najlepszy – …
Ratuj naszą Ojczyznę – …

9. Dziewico z nami idąca – …
Ratuj nas w naszych upadkach – …
Nigdy nas nie opuszczaj – …

10. Matko, promieniu czystości – …
Matko prosząca za nami – …
Matko przebaczająca – …

11. Matko o sercu zranionym – …
Mieczem boleści przeszyta – …
Odkupicielko nasza – …

12. Matko pod Krzyżem stojąca – …
Matko przez Syna nam dana – …
Za dzieci nas przyjmująca – …

13. Matko nad Synem schylona – …
Matko pełna miłości – …
Panno wierna do końca – …

14. Matko nad grobem Syna – …
Zmartwychwstania nadziejo – …
Módl się zawsze za nami – …

15. Matko Zmartwychwstałego – …
Królowo wiecznej radości – …
Maryjo, Matko ludzi – …
d B
C d
d F C
A7 d C d

F d
B C d
F d
g A7
d B
g A7 d C


Utworzono: 2014-02-14

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-14

Przypisane Tagi:
Wielki Post
INFO