Ref. Duch Pański nade mną
namaścił i posłał mnie,
bym głosił Ewangelię,
niewidomym przejrzenie.

1. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
I Jego ramię dzierży władzę.
Oto z Nim idzie Jego nagroda,
A przed Nim Jego zapłata.

2. Pan Bóg zawsze prowadzić Cię będzie,
nasyci duszę Twoją na pustkowiach.
Odmłodzi Twoje kości, będziesz jak zroszony ogród
i jako źródło wody co się nie wyczerpie.

3. Rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję ducha mego na twoich potomków
i błogosławieństwo moje na twe latorośle.

4. Słuchajcie narody Słowa Pańskiego,
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi
i będzie czuwał, jak pasterz nad swym stadem.
g C
d B C
g B C
(a) B g C

g d C
g C
a A d
g C
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-01

Przypisane Tagi:
Flet Nuty Okres zwykły
INFO