Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,
Uwielbiam, Boże, Cię

1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

2. Bogaty w miłość, gniew oddalasz, Panie,
Twe serce miłe, wielkie Imię Twe.
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni,
Wiele powodów, by uwielbiać Cię.

3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę,
Nadejdzie czas mego końca tu.
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać,
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.
G D A/Cis h
G D A4 A
G h G A h
G A G/D D

G D A h
G D A h
G D A/Cis h
G D A4 A D

G D A h
G D A h
G D A/Cis h
G D A4 A D

G D A h
G D A h
G D A/Cis h
G D A4 A D
Utworzono: 2015-05-23

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-02

Przypisane Tagi:
Flet Okres zwykły Rozesłanie Uwielbienie
INFO