Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne
Wyszły na przeciw Pana wołając i mówiąc:
Hosanna na wysokości.

1. Pana jest ziemia i wszystko co ją napełnia
Świat cały i jego mieszkańcy
Albowiem on go na morzach osadził
I utwierdził ponad rzekami.

2. Bramy podnieście swe szczyty, Unieście się odwieczne podwoje.
Aby mógł wkroczyć Król chwały.
"Któż jest tym Królem chwały?"
Pan zastępów, On jest Królem chwały.

3. Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen
Utworzono: 2016-03-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-03-17

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO