Gloria śpiewamy Bogu, Gloria
Ludzie dobrej woli,
Śpiewamy Gloria
Chwalimy Cię, błogosławimy
Wielbimy, wysławiamy, Gloria!
Składamy Tobie dzięki
Bo jesteś wielki
i wielka jest Twoja chwała

Gloria Królu Nieba, Gloria!
Wszechmogący Ojcze,
Śpiewamy Gloria!
Panie Synu Jednorodzony,
Panie Jezu Chryste, Gloria!
Śpiewamy Tobie chwałę
Baranku Boży,
Ty gładzisz grzechy nasze.

Gloria Baranku Boży, Gloria!
Gładzisz grzechy świata
Śpiewamy Gloria
Ulituj się, przyjm błaganie
Co po prawicy siedzisz, Gloria!
Ulituj się nad nami,
Tylko Tyś święty
I tylko Ty jesteś Panem.

Gloria Najwyższemu, Gloria!
Jezu z Duchem Świętym
w chwale Ojca, Amen!

E A H E
A gis cis
A H E
gis cis gis cis
A H cis
A fis
gis A
E A E

E A H E
A gis cis
A H E
gis cis gis cis
A H cis
A fis
gis A
E A E

E A H E
A gis cis
A H E
gis cis gis cis
A H cis
A fis
gis A
E A E

E A H E
A gis cis
A H E

Utworzono: 2014-02-10

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-10

Przypisane Tagi:
Części stałe
INFO