Gloria in excelsis Deo,
Gloria, Gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię
Dzięki Ci składamy
Bo wielka jest chwała Twoja
Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący
Panie Synu Jednorodzony
Jezu Chryste, Jezu Chryste,
Jezu Chryste!
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami!
Albowiem tylko Tyś jest Święty
Tylko Tyś jest Panem
Tylko Tyś Najwyższy
Jezu Chryste z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca
Amen, amen, amen, amen, amen!
G h
C D
G
h
C
D
G
h
C
D C
D
G h
C
D
G
h
C
D
G
h
C
D C
C D
G h C D
Utworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-13

Przypisane Tagi:
Części stałe
INFO