1. Godzien, o godzien jest Bóg
siedzący na tronie,
Baranek wśród chwał,
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.

On Panem jest od wieków na wieki!
On Panem jest od wieków na wieki!
On Panem jest od wieków na wieki!
Amen.

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie,
oddając Mu hołd,
miłość, wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć!

On Panem jest od wieków na wieki!
On Panem jest od wieków na wieki!
On Panem jest od wieków na wieki!
Amen.
G D e
C G C D
G D e
C G C D
F C D

G D C D
G D C D
G D C D
G

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Uwielbienie
INFO