1. Hej, Jezu, Królem Tyś,
Życie Twe uwalnia mnie,
Będę sławił cały dzień
Doskonałe drogi Twe.

2. Hej, Jezu, Panem Tyś,
Chcę słuchać Twoich słów.
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
Wola Twa nich spełni się.

3. Chwała Barankowi cześć,
Weź mnie do ziemi Swej.
Zwyciężymy w Imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe.

4. Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak potężny jesteś Ty.
Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak wspaniałym jesteś Ty..
D G D G D
E A E A E
Fis H Fis H FisUtworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Uwielbienie
INFO