Ref:. Jak cenna jest dla mnie
Twoja łaska, Panie,
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy
Nasycisz ich tłuszczem,
Napoisz potokiem
I schronią się w cieniu
Skrzydeł Twoich.

1. Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba
A Twoja wierność samych obłoków,
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry
Wyroki Twoje jak wielka otchłań.

2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
I w Twej światłości oglądamy światłość,
Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Cię znają
I sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.
h
G A
h G A
D
G
h
A fis h

D
A
G
h A fis h
Utworzono: 2014-02-23

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-10-18

Przypisane Tagi:
Komunia Ofiarowanie Okres zwykły Uwielbienie
INFO