Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
I śpiewać psalm
Twojemu Imieniu.
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją,
Przy dziesieciostrunej harfie i lutni,
I dźwięcznej cytrze.
a7 d7 (d6 d4 d2)
G7
C7+ E7
a7 d7 (d6 d4 d2)
a7
E7 a7 d7
a7 E9 E
Utworzono: 2014-02-10

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-10-09

Przypisane Tagi:
Czuwanie Flet Okres zwykły Ślub Uwielbienie
INFO