1. Jezu Chryste, Panie miły
O Baranku tak cierpliwy!
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc, gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
Słońce, Słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik, setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza, tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami:
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!
d a
B a B
d a F C d G a d
d a F C d B A d
Utworzono: 2018-01-22

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO