1. Już na krzyżu Jezus kona,
rozpiął święte swe ramiona,
blade usta schną spragnione,
blade czoło krwią zbroczone.
Na nim z cierni lśni korona.
Za mnie Chrystus w męce kona.

2. Moje serce, zadrżyj z trwogi,
patrz, przebite ręce, nogi.
Bóg twój znosił te cierpienia,
by zmyć twoje przewinienia.
By ci wrócić pokój błogi,
On skonania poznał trwogi.

3. O mój Jezu, o mój Panie,
przez bolesne Twe skonanie,
przez Twe rany, krew, katusze
ocal nędzną moją duszę.
Daj jej z grzechów zmartwychwstanie,
miłosierny, dobry Panie.


Utworzono: 2017-02-07

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-07

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO