Ref: Uwielbiam Boga mego,
a dusza moja Króla Niebios
i będzie się cieszyć z majestatu Jego!

1. Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie,
Jeruzalem miasto święte!
On ześle karę za czyny twych synów
i znów się zmiłuje nad synami sprawiedliwych.

2. Wysławiaj Pana godnie i chwal Króla wieków,
aby znów odbudował twój namiot z radością.
Oby rozradował pojmanych w tobie,
wszystkich nieszczęśliwych umiłował.

3. Wspaniałe światło promieniować będzie na krańce ziemi.
Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka;
do świętego twego imienia
mieszkańcy wszystkich krańców ziemi.

4. Raduj się i wesel przez wzgląd na sprawiedliwych,
bo wszyscy się zgromadzą uwielbiając Pana wieków.
Błogosławieni, którzy cię miłują,
niechże się cieszą z twego pokoju.

5. Szczęśliwi wszyscy ci ludzie,
którzy się smucą wszystkimi twymi plagami,
oni w tobie cieszyć się będą
i oglądać twoją radość na wieki.

6. Uwielbiaj Pana, duszo moja,
chwal swojego wielkiego Króla.
Albowiem Jerozolima będzie odbudowana,
w mieście dom Jego - na wszystkie wieki.

7. Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela,
a wszystkie jej domy zawołają: Alleluja,
alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!
Błogosławieni błogosławić będą święte imię na wieki.
e D
C G D
a H e H e D

G D
a G D
G D
a G D
Utworzono: 2018-07-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Uwielbienie
INFO