Kiedy król Herod królował,
Nad Żydy panował,
Wtenczas się Chrystus narodził,
Aby lud swój wierny oswobodził.

Gdy to król Herod usłyszał,
Iż tak jest, rozumiał,
Zlęknął się i smucił bardzo
I z nim Jeruzalem wszytko miasto.

Tedy zebrawszy biskupy,
I licemierniki,
Badając się od nich, pytał,
Gdzie się narodzić miał.

Rzekli, iż w Betleem mieście.
Wiedz to, królu, iście;
Tam ci się Chrystus narodzi,
Jak o tym Micheasz prorok mowi.

I rzekł im: Gdy ji najdziecie,
Wiedzenie mi dajcie,
Ja też do niego przyjadę,
Wszego dobrego winszować będę.
Utworzono: 2018-11-20

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-02

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Flet Nuty
INFO