1. Króla wznoszą się znamiona,
Tajemnica krzyża błyska,
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz z tej śmierci życie tryska.

2. Poranione ostrzem srogim
Włóczni, co Mu bok przeszywa,
Aby nas pojednać z Bogiem,
Krwią i wodą hojnie spływa.

3. Już się spełnia wieczne słowo
Pieśni, co ją Dawid śpiewa,
Głośną na świat cały mową,
Oto Bóg królował z drzewa.

4. Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte członki niech otula.

5. O, szczęśliwe, bo ramiony
Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
Okup świata zawieszony
I łup piekłu odebrano.

6. Krzyżu, bądźże pozdrowiony,
O, nadziejo Ty jedyna!
Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.

7. Trójco źródłem, coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż święty otwórz wrota
Do zwycięstwa i do chwały.
e e/D C7+ H4 H/A
G D G C C/D e
h C D e
D e C D7/A H7 e
Utworzono: 2014-02-14

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-03-13

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO