Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami,
winszując sobie wzajem z niebiosami,
że się narodził miłością przejęty
Mikołaj święty.

Wszyscy, którzy się Jemu polecali,
dziwnej pomocy zawsze doznawali:
każdy w potrzebie swej był wspomożony
i pocieszony

I my go także pokornie wzywamy,
a jako dzieci do Ojca wołamy:
Broń nas i ratuj we wszelkiej potrzebie,
prosimy Ciebie.

Przynieś nam z nieba, Mikołaju Święty,
gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty,
chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo,
błogosławieństwo.
G D C D
G D C D
e G C D
G D G

G D C D
G D C D
e G C D
G D G

G D C D
G D C D
e G C D
G D G

G D C D
G D C D
e G C D
G D G
Utworzono: 2020-10-04

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-10-04

Przypisane Tagi:
INFO