Ref: Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim.

1. Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
Wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
A Jego imię jest święte!

2. Miłosierny nad tymi, którzy się Go boją
Okazał moc Swojego Ramienia
Rozproszył pyszniących
Strącił władców z tronu, wywyższył pokornych
Nasyca dobrem jak obiecał Ojcom
d2 F7+
C2 G
a2 F C

d2 C2 d7 e
d2 C2
d e
d2 C2 d7 e
d2 C2 H4 H
Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-08-14

Przypisane Tagi:
Maryjne Okres zwykły Uwielbienie
INFO