1. Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Ref. Magnificat anima mea Dominum!

2. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.

3. Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

4. Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem
pomny na swe miłosierdzie.

5. Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.
Utworzono: 2016-04-19

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-04-19

Przypisane Tagi:
Maryjne Miłosierdzie Nuty Uwielbienie
INFO