Ref. Maranatha, przyjdź Panie przyjdź!
Jezu, Maranatha!

1. I usłyszałem jak gdyby
głos donośny z nieba
Tłum wielki śpiewał:
Alleluja!
Zbawienie, moc i chwała, x3
Zbawienie, moc i chwała x3
od Boga!

2. Dwudziestu czterech starców i czworo
zwierząt przed tronem,
pokłon oddało Mu: Alleluja!
I wyszedł głos od tronu,
Wszyscy Jego słudzy
chwalcie Go!

3. I usłyszałem jak gdyby
huk potężnych gromów
Głos, który w niebie grzmiał:
Alleluja!
Bo zakrólował Pan Bóg nasz x2
wszechmocny!

4. Oto nadeszły chwalebne
gody Baranka
Małżonka czeka już:
Alleluja!
Błogosławieni, którzy
Wezwani są na ucztę
Baranka!
a d
C d E

a d a G
F G a
a d a G
F G a
a d
d a
F G a
Utworzono: 2013-07-28

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-09-21

Przypisane Tagi:
Adwent Nuty Wejście
INFO