1. Maryjo śliczna Pani
Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata Królową Tyś gwiazdą na niebie
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Raf.: Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był by w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo śliczna Pani
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach
Usłysz Pani błaganie pomóż nam.

LUB
2. Maryjo śliczna Pani
W naszych sercach liczne troski kryją się
Ty otwierasz ramiona pocieszasz strapionych
Jesteś Bramą do Nieba wiedziesz nas.
G h
C D G
a D G e
C A7 D7

G C G
H7 E7
a D G E7
a D7 G
Utworzono: 2017-09-26

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-10-18

Przypisane Tagi:
Maryjne Nuty Okres zwykły
INFO