Ref.: Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

1. Z wszystkich niewiast wybrana -
Przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego -
Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna -
Pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych - .
Dziewico, wzorze prostoty - .
Oblubienico cieśli - .

3. Królowo narodu naszego - .
Uciśnionych nadziejo - .
Światło łaknących prawdy - .

4. Pociecho ludu biednego - .
Pani wszelkiej radości - .
Matko tkliwego serca - .

5. Matko przez Syna nam dana - .
Matko, która nas słuchasz - .
Ty nas zawsze rozumiesz - .

6. Dziewico, Matko Chrystusa - .
Dziewico, Matko Kościoła - .
Dziewico Matko ludzi - .

7. Dziewico z nami idąca - .
Historii świata promieniu - .
Pośredniczko najlepsza - .

8. Matko ludzi bezdomnych - .
Matko prześladowanych - .
Matko ludzi wzgardzonych - .

9. Matko ludzi cierpiących - .
Matko z Sercem przeszytym - .
U stóp krzyża stojąca - .

10. Matko płacząca nad nami - .
Matko przed karą chroniąca - .
Matko nas przyjmująca - .
e C
D e
e G D
H7 e D e

G e
C D e
G e
a H7
e C
a H7 e D

Utworzono: 2014-02-19

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-11-13

Przypisane Tagi:
Maryjne Okres zwykły Rozesłanie
INFO