Ref.: Matko o twarzy
Jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy
Jak polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca Swego
Jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza,
Tarczo Obronna, módl się za nami.

1. Próżno niejeden
wróg wkładał zbroję
By dzieci Twoje zniewolić,
Ojczyznę zabrać im.
Ty, choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężasz, by wskazać,
Że pokój daje Syn.

2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić odebrać
Nadzieję, wiary znak.
Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie,
Ten nie zrozumie, dlaczego
Przy Tobie trwamy tak.

3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza
W serca uderza, nie pozwól,
By zniszczył Boga w nas.
Matko, błagamy w czas niespokojny
Broń nas od wojny, wierzymy –
– Zwyciężysz jeszcze raz.

a
d
G
C E
a
d
G
C E

a G
C d
G C d
a E
a G C d
G C d
a EUtworzono: 2014-02-19

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-03-03

Przypisane Tagi:
Maryjne Okres zwykły Rozesłanie
INFO