1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani!
Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem,
starych ojców obyczajem;
hołd Ci niesiem uwielbienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!

2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,
uproś nam u Syna łaskę i otuchę!
Ucz nas szukać Bożej woli
w każdej sprawie, w każdej doli
i na straży stój sumienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!

3. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia,
od powietrza, wojny, ognia i przednowia!
O, błogosław, jak kraj długi,
nasze prace, nasze pługi,
strzeż naszego domu, mienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!

4. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze.
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze!
Wiarę ojców, miłość matek
i niewinność ratuj dziatek
wśród zepsucia i zgorszenia!
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!

5. Matko Pocieszenia, niby żywe łany,
do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany!
Złącz miłością domy, chaty,
wsie i miasta, i warsztaty;
Usuń waśnie, rozdwojenia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!
G D C/G D C a C D
G/H D C/G D a D G
D G D G
D G e a
D D7 G D C h
D D7 G D C h
C a D4 D G

Utworzono: 2020-01-26

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-12-26

Przypisane Tagi:
Maryjne Nuty Okres zwykły Zasłonięcie
INFO