Miłosierny Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu
i bardzo cierpliwy.

1. Błogosław duszo moja Pana
i wszystko, co jest we mnie święte Imię Jego.
Błogosław duszo moja Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

2. On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.

3. On Twoje życie dobrem nasyca,
jak pióra orła odradza się twoja młodość.
Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

4. Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.

5. Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

6. Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje na tymi, którzy cześć Mu oddają.
(d) B F g A
d A d G d
d g A d

d C
g A d
F C
g A d

d C
g A d
F C
g A d

d C
g A d
F C
g A d

d C
g A d
F C
g A d

d C
g A d
F C
g A d

d C
g A d
F C
g A d
Utworzono: 2014-09-27

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-02-17

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Uwielbienie Wejście
INFO