Ref. Miłujcie się wzajemnie,
tak jak Ja was umiłowałem.

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

4. Miłość cierpliwa jest i łaskawa,
Miłość nie zazdrości i nie szuka uznania,
nie unosi się pychą
i nie szuka swego.

5. Miłość nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz weseli się z prawdy.

6. Miłość wszystko znosi,
Miłość wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
Miłość wszystko przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa, które się skończą.
Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość,
z nich największa jest miłość.
(C) B a d
g d C B

B7+ C7/B
B7+ C7/B B7+
B7+ C7/B
B7+ C7/B B7+
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-15

Przypisane Tagi:
Flet Nuty Okres zwykły Ślub Wielki Post
INFO