Ref. Stwórz o mój Boże,
stwórz o mój Boże
we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

2. Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem co złe jest przed Tobą.

3. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

4. A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

5. Spraw, abym usłyszał radość i wesele
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje nieprawości.
d g a
d C F d7 C
F d A
d F B C B A

d B
F C
a B
g C A

d B
F C
a B
g C A

d B
F C
a B
g C A

d B
F C
a B
g C A

d B
F C
a B
g C A
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-02-11

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Wielki Post
INFO