1. Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
by ją nasycił i plonem obdarzył
nowego życia,
nowego życia.

2. Szukamy Ciebie, jak łania dążąca
do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
by się napoić i siły odzyskać
na dalszą drogę,
na dalszą drogę.

3. Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,
jak nocne straże na świt oczekują;
łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały
pożąda chleba,
pożąda chleba.

4. Baranku Boży, posłany przez Ojca,
byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj
w człowieczych sercach,
w człowieczych sercach.

5. Nadziejo świata i Nowe Przymierze,
Emmanuelu odwiecznej miłości,
niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym
rozbrzmiewa chwała.
Amen.
Utworzono: 2021-11-27

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-07

Przypisane Tagi:
Adwent Komunia Nuty
INFO