Ref. Najświętsza Dziewico,
Przybytku Boga z ludźmi,
Maryjo Ziemio święta,
Panno Niepokalana,
Matko Emanuela!

1. Anioł Pana posłany został do Maryi
i Dziewicę napełniła łaska
Słuchaj Oblubienico Chrystusa
poczniesz i porodzisz Syna
Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą,
w Tobie bowiem zamieszkała Światłość.

2. Pan wejrzał na Ciebie z miłością
i Anioł dał Tobie słowo:
Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy
W Twym łonie przyjmie ciało Nowego Adama
Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie
Bóg - Człowiek, Światłości i Życie. Ten, który stworzył świat.

3. Radujcie się ze mną oblubienice Pana,
bo Moje serce jest Świątynią Boga;
Gdyż Pan się pochylił nad Swą Służebnicą
i łono moje uczynił Bramą Nieba;
Człowiekiem stał się Jedyny Syn Boga
Jezus - najpiękniejszy spośród synów ludzkich.
Utworzono: 2014-02-20

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-22

Przypisane Tagi:
Adwent Maryjne Nuty Okres zwykły Zasłonięcie
INFO