Nawróćmy się!
Bracia, nawróćmy się!
Bo już nadszedł czas
zbawienia!
Nawróćmy się! Bracia,
nawróćmy się!
Przyjmijmy Jezusa
jako Pana i Zbawiciela!

Nawróćmy się!
A otrzymamy Ducha!
Ożywiciela
Obietnicę Ojca daną nam!
Ratujmy się
z przewrotnego pokolenia!
Bo już nadszedł czas
zbawienia!

Ref. Jezus jest Panem! x6 Amen!
Jezus jest Panem! x6 Amen!

Nawróćmy się,
bo Jezus jest Panem!
Zabity za grzech!
Ukrzyżowany!
Radujmy się!
bo Jezus żyje!
Zmartwychwstał nasz Pan!
Alleluja!

Jezus jest Panem! x6 Amen
Alleluja! x6 Amen
e
G
D
C H7
Utworzono: 2017-02-02

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-01-27

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Wielkanoc
INFO