Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz,
Na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała, Jezusowi,
Kktóry za mnie życie dał,
Chwała, Temu,
Który pierwszy umiłował mnie,
Jezus ? tylko Jezus Panem jest.

d

B

g A
d (BA)
g d

g A

gAd(BA)

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-08

Przypisane Tagi:
Duch Święty Ślub
INFO